กปภ.สาขาโชคชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณข้างรั้วการไฟฟ้าอำเภอโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา_21/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาโชคชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณข้างรั้วการไฟฟ้าอำเภอโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา_21/07/2564


กปภ.สาขาโชคชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณข้างรั้วการไฟฟ้าอำเภอโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา_21/07/2564

กปภ.สาขาโชคชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณข้างรั้วการไฟฟ้าอำเภอโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โรงพยาบาลโชคชัย , ม.6 และ ม.13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 21/07/2564 รอน่้ำเต็มระบบ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน