กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านนาคู่น้อย ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม_8/04/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านนาคู่น้อย ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม_8/04/2564


กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านนาคู่น้อย ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม_8/04/2564

กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านนาคู่น้อย ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม และ ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะ

ไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13:00 น. ของวันที่ 8/04/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน