กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าโรงผลิตน้ำหน่วยบริการน้ำโสมอำเภอน้ำโสม_8/04/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าโรงผลิตน้ำหน่วยบริการน้ำโสมอำเภอน้ำโสม_8/04/2564


กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าโรงผลิตน้ำหน่วยบริการน้ำโสมอำเภอน้ำโสม_8/04/2564

กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าโรงผลิตน้ำหน่วยบริการน้ำโสมอำเภอน้ำโสม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ศรีสำราญ , ต.นางั่ว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12:00 น. ของวันที่ 8/04/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน