กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนสายรีดหม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟ บริเวณแม่ข่ายพยุหะคีรี_9/04/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนสายรีดหม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟ บริเวณแม่ข่ายพยุหะคีรี_9/04/2564


กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนสายรีดหม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟ บริเวณแม่ข่ายพยุหะคีรี_9/04/2564

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

 

กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่9 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. เนื่องจากจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนสายรีด

หม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟ บริเวณแม่ข่ายพยุหะคีรี ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พยุะ ,

ต.เนินมะกอก , ต.สระทะเล , ต.ย่านมัทรี , ต.ท่าน้ำอ้อย , ต.ม่วงหัก ,ต.ยางตาล และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น. ของวันที่ 9/04/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน