กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถนนบ้านสัตพงษ์-นาเขื่อน_23/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถนนบ้านสัตพงษ์-นาเขื่อน_23/02/2564


กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถนนบ้านสัตพงษ์-นาเขื่อน_23/02/2564

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขา ชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถนนบ้านสัตพงษ์-นาเขื่อน ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนบ้านสัตพงษ์-นาเขื่อน หมู่ที่ 6 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการในวันพุธที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 09.00-17.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน