กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่25 กุมภาพันธ์ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่25 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่25 กุมภาพันธ์ 2564

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่25 กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณหน่วยบริการป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ป่าซาง (ทั้งหมด) จ.ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในวันพุธที่24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่25 กุมภาพันธ์ 2564

 

เลื่อนขึ้นข้างบน