กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว_22/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว_22/02/2564


กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว_22/02/2564

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  ดำเนินการใน วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22,00 - 03.00 น.

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE 315 มม. บริเวณ สี่แยกบ่อสร้างฝั่งเทศบาลเมืองต้นเปา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนหนองโค้ง, ม.โชควารี, ม.ชาริน, ม.ศิวลัย 4, ม.ดิเอสตีม ตต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
- ม.บุญฟ้า, ม.เดอะซิตี้, มนราสิริ, ม.ชิตี้โฮม 3 ,มศิริพร ดอนจั่น ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
- ม.เฮ้าส์แอนด์วิว 3, ม.ดอะพรีโก้, ม.แกรนด์ล้านนา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
- ม.กาญจน์กนก 1,4, ม.กาญจน์กนกวิลล์ 4,5,13,14 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
- ม.ศิวาลัย 3, ม.อินนิซิโอ, มสมหวังสันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ม.ธารทิพย์ มทหาร, มพิมพ์พิชฎา, ม.ฮาส์แอนด์วิว 1, ม.ดอะแพลันท์, ม.วรารมย์เจริญเมือง, ม.ศุภาลัย, ม.วนาลี
- ม.ชิตี้โฮมเพลส 2, มกุลพันธ์วิลล์ 12 ต.ป้าบง อ.สารภี จ.เซียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 25/02/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน