กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากซอยคลองปล้น บ้านผู้ใหญ่บ้านทรงพล_10/07/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากซอยคลองปล้น บ้านผู้ใหญ่บ้านทรงพล_10/07/2563


กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากซอยคลองปล้น บ้านผู้ใหญ่บ้านทรงพล_10/07/2563

กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากซอยคลองปล้น บ้านผู้ใหญ่บ้านทรงพล

ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ศูนย์รถยนต์อีซูซุบึงสามพัน ไปจนถึง ปั้มน้มัน ปตท.บึงสามพัน

ปากซอยคลองปล้น บ้านผู้ใหญ่บ้านทรงพล ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 10/07/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน