กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง จำนวน 2 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง จำนวน 2 จุด


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง จำนวน  2 จุด

1.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง

ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.เชียงใหม่-สันป่าตอง (ฝั่งขาเข้าเมือง)

ตั้งแต่แยก ร.ก.ส.สันป่าตอง ไปจนถึง โรงพยาบาลสันป่าตอง , เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น. ของวันที่ 5/07/2563

......................................................................................................

2.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 186/13 หมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะ

ไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 5/07/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน