กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. เนื่องจากดินสไลน์ หน้างานวางท่อระบายน้ำของทางหลวงชนบท_5/07/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. เนื่องจากดินสไลน์ หน้างานวางท่อระบายน้ำของทางหลวงชนบท_5/07/2563


กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. เนื่องจากดินสไลน์ หน้างานวางท่อระบายน้ำของทางหลวงชนบท_5/07/2563

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. เนื่องจากดินสไลน์ หน้างานวางท่อระบายน้ำของทางหลวงชนบท

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สามแยก โรงเรียนปิยะ จนถึงสามแยกชลประทาน  ถ .สว่างนคร , บ้านอัมพร2 , บ้านภูเขาทอง ,

บ้านนาจอก , บ้านโดงโชค , บ้านคอนโมง , บ้านหนองญาติ , บ้านเนินสะอาด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น. ของวันที่ 5/07/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน