กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด _05/07/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด _05/07/63


กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด _05/07/63

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด

บริเวณ ซอยร่วมจิตร ตำบล หงาว อำเภอเมือง จ.ระนอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่บริเวณ สี่แยกระนองธานี ไปจนถึงชุมชนซอยร่วมจิตร ซอยลมโชย ซอยตรอกชายโสด

ชุมชนหลังอนามัยด่าน ตำบล หงาว อำเภอเมือง จ.ระนอง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

เลื่อนขึ้นข้างบน