กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างโรงสูบเขางู_31/05/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างโรงสูบเขางู_31/05/63


กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างโรงสูบเขางู_31/05/63

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างโรงสูบเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หลุมดิน จนถึงหน้าเทหบาลเขางู ต.หลุมดิน , ต.กาะพลับพลา อ.เมือง

จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13:00 น. ของวันที่ 31/05/2563 รอน้ำเต็มระบบ

สาเหตุ : เนื่องจากแม็คโครขุดโดนท่อของการประปาแตก

เลื่อนขึ้นข้างบน