กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำนางตะเคี้ยน_31/05/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำนางตะเคี้ยน_31/05/63


กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำนางตะเคี้ยน_31/05/63

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำนางตะเคี้ยน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.นางตะเคียน , ต.คลองเขิน , ต.บ้านโป่ง , ต.แม่กลอง และ อ.ราชใหญ่ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะต้องรอการไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

จึงจะสามารถเปิดจ่ายน้ำในระบบได้ตามปกติ

เลื่อนขึ้นข้างบน