กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 3 จุด)_31/05/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 3 จุด)_31/05/63


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 3 จุด)_31/05/63

1. กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านกลางทุ่ง ต.สันพระเนตร อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านสันพระเนตร , หมู่บ้านกลางทุ่ง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น. ของวันที่ 31/05/2563 รอน้ำเต็มระบบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
- ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
- ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
- ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00  น. ของวันที่  31/05/2563 รอน้ำเต็มระบบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณโรงพยาบาลเทพปัญญา ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้

ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตั้งแต่แยกรวมโซค จนถึงแยกฟ้าฮ่าม (ฝั่งเข้าเมือง) 
- หมู่บ้านเลดวิวปาร์ค 1
- หมู่บ้านป่าแก
- หมู่บ้านศรีอนันต์คอนโด

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น. ของวันที่ 31/05/2563 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน