กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตั้งแต่คลองทองหลาง ถึงคลองตาหลวง_22/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตั้งแต่คลองทองหลาง ถึงคลองตาหลวง_22/02/2563


กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตั้งแต่คลองทองหลาง ถึงคลองตาหลวง_22/02/2563

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตั้งแต่คลองทองหลาง ถึงคลองตาหลวง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึง

ไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 11:30 น. ของวันที่ 22/02/2563 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน