กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 225 มม. บริเวณสามแยกโคกเคียน อ.ตะกั่วป่า_21/2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 225 มม. บริเวณสามแยกโคกเคียน อ.ตะกั่วป่า_21/2/2563


กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 225 มม. บริเวณสามแยกโคกเคียน อ.ตะกั่วป่า_21/2/2563

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 225 มม. บริเวณสามแยกโคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ ต.โคกเคียน , ต.ตะกั่วป่า , ต.บางนายสี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00น. ของวันที่ 21/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน