กปภ.สาขาระนอง ประกาศแจ้งสถานการณ์ กรณีน้ำประปาขุ่นและมีตะกอน เนื่องด้วย กปภ.สาขาระนอง กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายน้ำในบางพื้นที่ จากเดิมจ่ายน้ำจากโรงกรองน้ำบางริ้น_21/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง ประกาศแจ้งสถานการณ์ กรณีน้ำประปาขุ่นและมีตะกอน เนื่องด้วย กปภ.สาขาระนอง กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายน้ำในบางพื้นที่ จากเดิมจ่ายน้ำจากโรงกรองน้ำบางริ้น_21/02/2563


กปภ.สาขาระนอง ประกาศแจ้งสถานการณ์ กรณีน้ำประปาขุ่นและมีตะกอน เนื่องด้วย กปภ.สาขาระนอง กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายน้ำในบางพื้นที่ จากเดิมจ่ายน้ำจากโรงกรองน้ำบางริ้น_21/02/2563

กปภ.สาขาระนอง ประกาศแจ้งสถานการณ์ กรณีน้ำประปาขุ่นและมีตะกอน เนื่องด้วย กปภ.สาขาระนอง กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายน้ำในบางพื้นที่

จากเดิมจ่ายน้ำจากโรงกรองน้ำบางริ้น เปลี่ยนเป็นจ่ายน้ำจาก โรงกรอกน้ำหาดส้มแป้น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้

เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ชอยร่วมจิตร ด่าน - ชุมชนด่าน ท่าเมือง
- หมู่บ้านเสาวลักษณ์ ด่าน - ชอยป้านย
- ซอยแพใหม่ - ซอยนกเขา
- ชอยทรายแก้ว - ซอยอุดมพร
- ซอยระนองพัฒนา 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 - ซอยดวงดีี

ทั้งนี้ การดำเนินการ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวน้ำประป่าไหลต่อเนื่องดียิ่งขึ้น แต่ในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนระบบ จากเดิมที่น้ำไม่ไหล เมื่อเปิดจ่ายแรงดันน้ำเข้าไป อาจส่งผลให้ตะกอนที่ตกค้างอยู่ในเส้นท่อ ปะปนไปกับน้ำที่จ่ายเข้าบ้าน เป็นเหตุให้น้ำประป่าขุ่นดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องรอให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน