กปภ.สาขาเดชอุดม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562เวลา 07.30- 09.00น. และเวลา 16.00- 17.30 น._04/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562เวลา 07.30- 09.00น. และเวลา 16.00- 17.30 น._04/12/2562


กปภ.สาขาเดชอุดม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562เวลา 07.30- 09.00น. และเวลา 16.00- 17.30 น._04/12/2562

กปภ.สาขาเดชอุดม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562เวลา 07.30- 09.00น. และเวลา 16.00- 17.30 น.

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างระบบ 22 เควี และ 115 เควี บริเวณกปภ.สาขาเดชอุดม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอเดชอุดม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562เวลา 07.30- 09.00น. และเวลา 16.00- 17.30 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน