กปภ.สาขา ชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว _ (2 จุด) 03/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว _ (2 จุด) 03/12/2562


กปภ.สาขา ชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว _ (2 จุด) 03/12/2562

กปภ.สาขา ชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณ ตลาดคลองถมบ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านเขว้า, ต.ชีลอง, ต.โคกสูง, ต.รอบเมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่03/12/62

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
กปภ.สาขา ชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณ บ้านขวาน้อย ใกล้ห้างแมคโคร ต.บุ่งคล้า

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บุ่งคล้าทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน