กปภ.สาขาสีคิ้ว หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. เนื่องจากพรถแม็คโครขุดโดน_03/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสีคิ้ว หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. เนื่องจากพรถแม็คโครขุดโดน_03/12/2562


กปภ.สาขาสีคิ้ว หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. เนื่องจากพรถแม็คโครขุดโดน_03/12/2562

กปภ.สาขาสีคิ้ว หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. เนื่องจากพรถแม็คโครขุดโดน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองสรวง,ต.พันดุง,ต.บึงอ้อ,ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะแลสอ และบ้านโป่งแมลงวัน,

บ้านห้วยตะคล้อ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน