กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว _(จำนวน 2 จุด) 22/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว _(จำนวน 2 จุด) 22/11/2562


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว _(จำนวน 2 จุด) 22/11/2562

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ บ้านเลขที่ 501/127 ม.3

มบ.พิมุข 1 ซอย 8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.พิมุข 1

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 22/11/62

----------------------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณค่ายกาวิละ กรมทหารราบที่ 7 ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ค่ายกาวิละ  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.30 น. ของวันที่ 22/11/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน