กปภ.สาขาเดชอุดม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านบุญเลิศการยาง ถนนเดช - วาริน_22/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านบุญเลิศการยาง ถนนเดช - วาริน_22/11/2562


กปภ.สาขาเดชอุดม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านบุญเลิศการยาง ถนนเดช - วาริน_22/11/2562

กปภ.สาขาเดชอุดม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านบุญเลิศการยาง ถนนเดช - วาริน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ จากหน้าโรงสีกิจไพบูลย์ ถึงปั๊ม ป.ต.ท.ทางไปอุบลฯ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22/11/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน