กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอย โรงงานเหรียญทองคอกกระบือ หมู่2_22/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอย โรงงานเหรียญทองคอกกระบือ หมู่2_22/11/2562


กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอย โรงงานเหรียญทองคอกกระบือ หมู่2_22/11/2562

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอย โรงงานเหรียญทองคอกกระบือ หมู่2

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.คอกกระบือ หมู่2  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการอล้วเสร็จเวลา 13.30 น.ของวันที่ 22/11/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน