ท่อส่งน้ำ PVC 200 มม.แตกฉุกเฉิน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 56 ม.2 ต.อพลอย หน่วยบริการบ่อพลอย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ท่อส่งน้ำ PVC 200 มม.แตกฉุกเฉิน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 56 ม.2 ต.อพลอย หน่วยบริการบ่อพลอย


ท่อส่งน้ำ PVC  200 มม.แตกฉุกเฉิน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 56 ม.2 ต.อพลอย หน่วยบริการบ่อพลอย

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 23-11-2019 00:00 ถึง 23-11-2019 23:59
สาเหตุ : เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำ PVC 200 มม.แตกฉุกเฉิน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 56 ม.2 ต.อพลอย หน่วยบริการบ่อพลอย
พื้นที่ปฏิบัติการ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ หน่วยบริการบ่อพลอย
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ส่งผลให้น้ำประปาบริเวณพื้นที่สูง,เขตพื้นที่การศึกษาเขต 4 , ม.1 ต.บ่อพลอย และ ม.1,13 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ไหลอ่อนถึงไม่ไหลบางพื้นที่
รายละเอียดเพิ่มเติม : - ขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว - กปภ.สาขาเลาขวัญจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด - อาจพบน้ำขุ่นมีสีและตะกอนเล็กน้อยภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ - ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
สอบถามได้ที่ : ติดต่อสอบถาม : 034-576121 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ : สายด่วน PWA CALL CENTER : 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน