กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินย้ายแนวท่อเพื่อหลบหลีกการก่อสร้าง เนื่องจากกรมทางหลวงขยายถนนและวางท่อระบายน้ำ_23/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินย้ายแนวท่อเพื่อหลบหลีกการก่อสร้าง เนื่องจากกรมทางหลวงขยายถนนและวางท่อระบายน้ำ_23/11/2562


กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินย้ายแนวท่อเพื่อหลบหลีกการก่อสร้าง เนื่องจากกรมทางหลวงขยายถนนและวางท่อระบายน้ำ_23/11/2562

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินย้ายแนวท่อเพื่อหลบหลีกการก่อสร้าง เนื่องจากกรมทางหลวงขยายถนนและวางท่อระบายน้ำ

( ตั้งแต่วันที่ 18-24 พ.ย. 2662 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 17.00 น. ) บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี -สระแก้ว ดอนบ้านเขาแหลม

ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บจก.ยิ่งวัฒนาไซโล ถึง วังน้ำเย็นการ์เด้น ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น

จ.สระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 24/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน