กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณก่อนถึงเทศบาลวิเศษชัยชาญ _08/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณก่อนถึงเทศบาลวิเศษชัยชาญ _08/11/2562


กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณก่อนถึงเทศบาลวิเศษชัยชาญ _08/11/2562

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณก่อนถึงเทศบาลวิเศษชัยชาญ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าช้าง ต.สี่ร้อย ต.บางจักร ต.คลองขนาด   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 13.00 น. ของวันที่ 08/11/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน