กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณถ.เสนาประสิทธิ์ ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา _08/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณถ.เสนาประสิทธิ์ ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา _08/11/2562


กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณถ.เสนาประสิทธิ์ ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา _08/11/2562

กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณถ.เสนาประสิทธิ์ ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.เสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 08/11/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน