กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณถนนผลอุทิศ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา_08/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณถนนผลอุทิศ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา_08/11/2562


กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณถนนผลอุทิศ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา_08/11/2562

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณถนนผลอุทิศ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนผลอุทิศทั้งหมด ตั้งแต่ ซอย 1-7 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 9.00 - 15.00 น. ของวันที่ 08/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน