กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ป้อมตำรวจทางออกตลาดสดนครพนม _22/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ป้อมตำรวจทางออกตลาดสดนครพนม _22/10/2562


กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ป้อมตำรวจทางออกตลาดสดนครพนม _22/10/2562

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ป้อมตำรวจทางออกตลาดสดนครพนม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนอภิบาลบัญชา ตั้งแต่สี่แยกชวนชมโขง ถ.บำรุงเมือง , ถ.ลูกเสือ , ถ.ธำรงค์ประสิทธิ์ ,

ถ.ศรีเทพ , ถ.สุนทรวิจิตร (บางส่วน) ถึงสี่แยกนิติพน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 22/10/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน