กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 300 มม บริเวณ ร้านสมบัติ_22/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 300 มม บริเวณ ร้านสมบัติ_22/10/2562


กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 300 มม บริเวณ ร้านสมบัติ_22/10/2562

กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 300 มม บริเวณ ร้านสมบัติ

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.ชนแดน ( ฝั่งซ้าย ) ตั้งแต่ หน้าสถานีขนแดน

ต.ท่าข้าม , ต.สาลาลาย  , ต.ตะกุดไร , ต.ดงขุย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 22/10/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน