กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถนน คลองยาเหนือ _12/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถนน คลองยาเหนือ _12/09/62


กปภ.สาขาหาดใหญ่  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.  บริเวณ ถนน คลองยาเหนือ  _12/09/62

กปภ.สาขาหาดใหญ่  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.

บริเวณ ถนน คลองยาเหนือ ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนน คลองยาเหนือ, ถนน คลองยาออก ,หมู่บ้าน สมบูรณ์สุข

ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 12/09/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน