กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ เยื้ยงปั๊มน้ำมันบางจาก _12/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ เยื้ยงปั๊มน้ำมันบางจาก _12/09/62


กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.  บริเวณ เยื้ยงปั๊มน้ำมันบางจาก _12/09/62

กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.

บริเวณ เยื้ยงปั๊มน้ำมันบางจาก ต.ร่องทอง อ.ร่องทอง จ.กาฬสินธุ์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอโพธิ์ชัย (ทั้งหมด) จ.กาฬสินธุ์  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 12/09/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน