กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น.


กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น.

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC

ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านภูพานทอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองบัว อ.เมือง

จ.หนองบัวลำภู และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 12/09/62

เลื่อนขึ้นข้างบน