กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณซอย 4 บ้านใหม่_15/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณซอย 4 บ้านใหม่_15/08/62


กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณซอย 4 บ้านใหม่_15/08/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณซอย 4 บ้านใหม่ ม.5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบริการเมืองแกนพัฒนา (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 15/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน