กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณ สะพานบ้านติดต่อขอนแดง _14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณ สะพานบ้านติดต่อขอนแดง _14/08/62


กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม.  บริเวณ สะพานบ้านติดต่อขอนแดง _14/08/62

กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม.

บริเวณ สะพานบ้านติดต่อขอนแดง ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 14/08/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน