กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม. บริเวณ ก่อนถึงโรงงานซีเกท _14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม. บริเวณ ก่อนถึงโรงงานซีเกท _14/08/62


กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม.  บริเวณ ก่อนถึงโรงงานซีเกท _14/08/62

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม.

บริเวณ ก่อนถึงโรงงานซีเกท ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่​โรงงาน​แหลมทอง​ถึง​ชุมชน​หลัง​โรงงาน​ซี​เกท​

ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 14/08/62 (รอน้ำเต็มระบบ) 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน