กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2562_15/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2562_15/08/2562


กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2562_15/08/2562

???ประกาศเพื่อทราบ???

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2562

เพื่อล้างทำความสะอาดถังน้ำใส จำนวน 1 ถัง บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำวังสำลี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอวังน้ำเย็น (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2562

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน