กปภ.สาขาสามพราน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวรตรงข้ามคลินิกหมอกัง_10/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวรตรงข้ามคลินิกหมอกัง_10/08/2562


กปภ.สาขาสามพราน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวรตรงข้ามคลินิกหมอกัง_10/08/2562

กปภ.สาขาสามพราน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวรตรงข้ามคลินิกหมอกัง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เทศบาลสามพราน 15 ถึง รร.นาดประสิทธิ์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.30 น .ของวันที่ 10/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน