กปภ.สาขา ชัยภูมิ เนื่องจากว่าทางกปภ.สาขา ชัยภูมิได้รับผลกระทยจากฝนทิ้งช่วง เลยทำให้แหล่งน้ำดิบที่ลำประทาวและแม่น้ำชี_10/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ชัยภูมิ เนื่องจากว่าทางกปภ.สาขา ชัยภูมิได้รับผลกระทยจากฝนทิ้งช่วง เลยทำให้แหล่งน้ำดิบที่ลำประทาวและแม่น้ำชี_10/08/2562


กปภ.สาขา ชัยภูมิ เนื่องจากว่าทางกปภ.สาขา ชัยภูมิได้รับผลกระทยจากฝนทิ้งช่วง เลยทำให้แหล่งน้ำดิบที่ลำประทาวและแม่น้ำชี_10/08/2562

กปภ.สาขา ชัยภูมิ เนื่องจากว่าทางกปภ.สาขา ชัยภูมิได้รับผลกระทยจากฝนทิ้งช่วง เลยทำให้แหล่งน้ำดิบที่ลำประทาวและแม่น้ำชี

ที่นำมาผลิตน้ำประปาแห้งขอดลดลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบทำให้น้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำและจ่ายน้ำประปาไม่เพียงพอ

ส่งผลกระทบ ต.โพนทอง , ต.บ้านเล่า , ต.รอบเมือง , ต.ในเมือง , ต.กุดตุ้ม ,ต.นาฝาย ,ต.หนองนาแซง

ต.หนองไผ่ , ต.ชีลอง , ต.บ้านค่าย ,ต.โนนสำราญ ,ต.บุ้งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ทางการประปาสาขาชัยภูมิ มีความจำเป็นที่จะต้องลดแรงดันน้ำมราการจ่ายน้ำลง ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือบริเวณพื้นที่สูงโซนสูง ได้รับผลกระทบน้ำประปาไหลอ่อน หรือไม่ไหลเป็นบางเวลา

เลื่อนขึ้นข้างบน