กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-ป่าไผ่_10/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-ป่าไผ่_10/08/2562


กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-ป่าไผ่_10/08/2562

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-ป่าไผ่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียใหม่  

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบริการเมืองแกนพัฒนา (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น. ของวันที่ 10/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน