กปภ.สาขาขลุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม.บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 214 สาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_08/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม.บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 214 สาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_08/08/2562


กปภ.สาขาขลุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม.บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 214 สาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_08/08/2562

กปภ.สาขาขลุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม.บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 214 สาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเทศบาลสาย 1-3  ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 20.00 น. ของวันที่ 08/08/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน