กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงดับ บริเวณต.โคกสะอาด _08/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงดับ บริเวณต.โคกสะอาด _08/08/2562


กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงดับ บริเวณต.โคกสะอาด _08/08/2562

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงดับ บริเวณต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สระกรวด ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 08/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน