กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม. บริเวณสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์ การกุศลแห่งประเทศไทย_07/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม. บริเวณสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์ การกุศลแห่งประเทศไทย_07/08/2562


กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม. บริเวณสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์ การกุศลแห่งประเทศไทย_07/08/2562

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม. บริเวณสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์ การกุศลแห่งประเทศไทย

ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านบึง , ต.หนองซ้ำซาก , ต.หนองรี , ต.สำนักบก , ต.นาป่า ,

ต.ดอนหัวฬ่อ , ต.หนองตำลึง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 07/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน