กปภ.สาขาหนองแค ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์ลดลงอย่างรวดเร็ว_07/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองแค ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์ลดลงอย่างรวดเร็ว_07/08/2562


กปภ.สาขาหนองแค ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์ลดลงอย่างรวดเร็ว_07/08/2562

กปภ.สาขาหนองแค ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์ลดลงอย่างรวดเร็ว

และกรมชลประทานระบายน้ำดิบมาน้อย สาเหตุเกิดจากฝนทิ้งช่วงไม่ตกเหนือเขื่อน ทำให้การประปาเกิดผลกระทบเรื่องน้ำดิบ

ที่นำมาผลิตจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ หนองแค-หินกอง ซึ่งทำให้การผลิตจ่ายน้ำไม่พอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่

ทั้งนี้ กปภ.สาขาหนองแค-หินกอง มีความจำเป็นต้องลงแรงดันลง จึงทำให้น้ำในพื้นที่ไหลอ่อนหรือระยะทางไกลน้ำอาจจะไม่ไหล
หากกรมชลประทานระบายน้ำมามากเพียงพอ กปภ.สาขาหนองแคจะเพิ่มแรงดันตามปกติ

กปภ.สาขาหนองแค ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ.โอกาสนี้ด้วย * หินกอง อ.หนองแค (ทั้งหมด) ต.บ้านลำ ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เขตบ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก อยู่ปลายเส้นท่อ จึงเกิดปัญหาเวลานี้

เลื่อนขึ้นข้างบน