กปภ.สาขามวกเหล็ก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณนิคม สาย 3 และสาย 2 เยื้องร้านลาบสุมาลี_28/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณนิคม สาย 3 และสาย 2 เยื้องร้านลาบสุมาลี_28/07/2562


กปภ.สาขามวกเหล็ก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณนิคม สาย 3 และสาย 2 เยื้องร้านลาบสุมาลี_28/07/2562

กปภ.สาขามวกเหล็ก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณนิคม สาย 3 และสาย 2 เยื้องร้านลาบสุมาลี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ นิคมสาย 1 นิคมสาย 2 , ม.8 ตำบลมิตรภาพ หมู่ 2 ต.มิตรภาพ นิคมสาย 1 นิคมสาย 2 นิคมสาย 3 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 24.00 น. ของวันทีี่ 28/07/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน