กปภ.สาขาฮอดแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าร้านเพชรสัมฤทธิ์ กระจก อลูมิเนียม_28/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฮอดแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าร้านเพชรสัมฤทธิ์ กระจก อลูมิเนียม_28/07/2562


กปภ.สาขาฮอดแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าร้านเพชรสัมฤทธิ์ กระจก อลูมิเนียม_28/07/2562

กปภ.สาขาฮอดแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าร้านเพชรสัมฤทธิ์ กระจก อลูมิเนียม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  บ้านแม่ลอง ม.1 ต.หางดง อ.ฮอด  บ้านโป่ง ม.12 ต.หางดง อ.ฮอด

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน