กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านดี หมู่ 6 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_28/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านดี หมู่ 6 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_28/07/2562


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านดี หมู่ 6 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_28/07/2562

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านดี หมู่ 6 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลดระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านดี- หมู่บ้านเนินเห็ด (ทั้งหมด)  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 22.00 น. ของวันที่ 28/07/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน