กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PE ขนาด 160 มม.บริเวณ ปากซอย 11/1 ถนน รัถกาล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_27/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PE ขนาด 160 มม.บริเวณ ปากซอย 11/1 ถนน รัถกาล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_27/07/2562


กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PE ขนาด 160 มม.บริเวณ ปากซอย 11/1 ถนน รัถกาล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_27/07/2562

กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PE ขนาด 160 มม.บริเวณ ปากซอย 11/1 ถนน รัถกาล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนน รัถกาล ซอย 7 ถึง 12 ,  ถนน นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 11 ถึง 23 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 21.00 น. ของวันที่ 27/07/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน