กปภ.สาขาท่าเรือ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.อยุธยา_27/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่าเรือ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.อยุธยา_27/07/2562


กปภ.สาขาท่าเรือ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.อยุธยา_27/07/2562

กปภ.สาขาท่าเรือ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.อยุธยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เทศบาลภาชีถึงท้ายน้ำคลองหนองงูเหลือม ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.อยุธยา

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 19.00 น. ของวันที่ 27/07/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน