กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

1. กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 100/80 ใกล้บ่อน้ำทิ้ง

ในหมู่บ้านสันป่าเลียง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านสันป่าเลียง ต.หนองหอย

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 16/07/62 : รอน้ำเต็มระบบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 98 ก่อนถึงวัดเมืองสาตร

ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยหน้าวัดเมืองสาตร (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 16/07/62

เลื่อนขึ้นข้างบน